Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Helsebygget Legesenter

Velkommen til våre nettsider! 

Vi er en fastlegepraksis med tre leger: Dr. Snorre Bjaanæs, Dr. Azita Farnoush og Dr. Silje E. Pedersen. Alle legene er godkjente spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i 2. etasje i Romerike Helsebygg, inngang A3.  

Helsebygget Legesenter er et privat legesenter der alle legene har fastlegeavtale med Skedsmo kommune. Det er ca. 4200 pasienter som har fastlege hos oss. Dersom du ønsker fastlege ved Helsebygget Legesenter kan du logge inn på helsenorge.no. Aktuelt

INFLUENSAVAKSINE 2021/2022

28. september 2021

Influensavaksinen er forventet til oss i begynnelsen av uke 42.

Dersom du har en avtalt legetime i oktober eller november, kan influensavaksinen settes i forbindelse med legetimen.

Ellers kan du ta kontakt med oss for å avtale tid for kun vaksinering. Vaksineringen skjer onsdager, torsdager og fredager fra uke 42. 

Vaksinen gis foreløpig kun til følgende risikogrupper :

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Betalingsterminal

9. februar 2021

Vi har nå betalingsterminal i vårt venterom.

Her kan du  betale kontaktløst med bankkort eller vipps. Vi tar nå ikke i mot kontanter.

Tidligere utestående sum blir automatisk lagt til ved betaling på automaten ved neste konsultasjon.

Ved E-konsultasjon mottar du en SMS med mulighet for vippsbetaling. Ved betaling innen 48 timer slipper du fakturagebyr.

Ubetalte regningskort blir sendt ut samme dag med gebyr.

Koronavaksine

6. januar 2021

Koronavaksine

All vaksinering skjer i regi av kommunen og det er  distribuert informasjon til alle husstander om vaksineringen. 

Gå inn på Lillestrøm kommune for videre informasjon.

Munnbind

2. november 2020

Vi oppfordrer til bruk av munnbind når du ankommer legekontoret. Vi har ikke munnbind til salgs.

Munnbind kan kjøpes på apoteket. 

Koronapandemien

27. oktober 2020

Vi er fortsatt i en koronapandemi. Det er lokale oppbluss av smitte flere steder i landet, og det betyr at vi alle må fortsette å være forsiktige.

Du skal ikke møte opp på legesenteret hvis du har symptomer som feber, hoste, tungpust, vond hals eller magesmerter. Du må da ta kontakt med oss per telefon. Dette gjelder også for barn.

Du skal heller ikke møte på legesenteret hvis du er i karantene.

Der det er nødvendig med fysisk undersøkelse vil vi fortsatt ha vanlige oppmøtetimer. Det inkluderer blant annet kontroller av kronisk sykdom (f.eks diabetes, høyt blodtrykk, hjerte/karsykdom), svangerskapskontroller og celleprøve fra livmorhalsen. For å redusere smitterisikoen er det ønskelig at konsultasjonstimer holdes under 15 minutter.

I de tilfellene hvor det er mulighet med konsultasjon per telefon, vil det bli gjort. Dersom legen mener timen skal gjennomføres på telefon, vil du få beskjed.

Sykmelding/legeerklæring

26. september 2019

Sykmelding/legeerklæring kan ikke tilbakedateres. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss første dag i sykdomsforløpet ved behov for slik erklæring. 

E-konsultasjon/telefonkonsultasjon

2. juli 2019

Ved e-konsultasjon og telefonkonsultasjon faktureres egenandel på samme måte som ved fysisk konsultasjon på legekontoret. Dersom man har frikort er det ingen egenandel på e-konsultasjon og telefonkonsultasjon. 

Henting av sykmeldinger/henvisninger/attester

5. januar 2016

Henvisninger og attester/legeerklæringer må hentes ved legesenteret innen to uker. Dersom dette er bestilt og ikke avhentes, kan det bli sendt per post mot gebyr.

Er du ny pasient hos oss?

13. august 2012

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime hos oss.