Senteret sitt bannerbilde

Helsebygget Legesenter

Velkommen til våre nettsider! 

Vi er en fastlegepraksis med tre leger: Dr. Snorre Bjaanæs, Dr. Azita Farnoush og Dr. Silje E. Pedersen. Alle legene er godkjente spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i nye lokaler i 2. etg på Romerike Helsebygg, inngang A3.  

Helsebygget Legesenter er et privat legesenter der alle legene har fastlegeavtale med Skedsmo kommune. Det er ca. 4300 pasienter som har fastlege hos oss. Dersom du ønsker fastlege ved Helsebygget Legesenter, gå inn på www.nav.no/minfastlege, eller ring Fastlegekontoret på telefon 810 59 500. Aktuelt

Sommerferie 2017

6. juni 2017

Dr. Azita Farnoush har ferie uke 27 og 28.

Dr. Snorre O. Bjaanæs har ferie uke 28, 29 og 30.

Dr. Silje E. Pedersen har ferie uke 29, 30 og 31.

"Digital dialog" via helsenorge.no erstatter helserespons.no

28. februar 2017

Helsebygget Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL) via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no.

Digital Dialog innebærer at du nå kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelige hos alle fastlegene):  

 • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege (ikke alle timer er tilgjengelige for online timebestilling).
 • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger
 • Bestille resepter elektronisk
 • Sende beskjeder til legekontoret online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no.

Selve tjenesten er gratis i bruk. Du vil dog bli belastet med vanlig konsultasjonstakst + fakturagebyr ved e-konsultasjon.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU SOM PASIENT LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE:

 Gå inn på helsenorge.no/min-helse

 1. Logg inn ved hjelp av Bank-ID (enten via brikke eller mobil). Buypass-kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.
 2. Klikk på ”aksepter vilkår” dersom du aksepterer disse.

Ikke bruk online timebestilling ved Øyeblikkelig hjelp-situasjoner! Ved behov for "time samme dag" kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege. Du må da gå inn på "bestill time" og "foreslå tidspunkt selv". Fint om du skriver i meldingen hva det gjelder.  

For ytterligere informasjon se følgende lenke: https://vimeo.com/194981142

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573.

Hilsen alle oss på legesenteret!

Influensavaksine for sesongen 2016/2017

11. oktober 2016

Influensavaksinen for sesongen 2016/2017 har nå kommet. Vi tilbyr vaksinasjon til pasienter ved vårt legesenter hver dag mellom kl 10:00-12:00 og kl 13:00-14:30. Pris for vaksinen er kr. 260,-

 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

- Alle fra og med fylte 65 år

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

- Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan utgjøre en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

Henting av sykmeldinger/henvisninger/attester

5. januar 2016

Sykmeldinger, henvisninger og attester/legeerklæringer må hentes ved legesenteret innen to uker. Dersom dette ikke avhentes  kan det bli sendt per post mot gebyr.

E-resept

14. november 2012

Vi har nå gått over til elektroniske resepter (e-resepter) som vil erstatte papirresepter. Reseptene blir da sendt elektronisk til apotek, og du kan hente reseptene på det apoteket du måtte ønske. På apoteket må du oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato, samt hvilken medisin du skal ha. Du kan bli bedt om å legitimere deg. Det er ingen egenandel hos legen for e-resepter.

Ved bruk av e-resept forutsetter vi at du:

- Samtykker til at din fastlege kan se hvilke resepter som er skrevet til deg av andre leger

- Samtykker til at din fastlege kan få utleveringsmelding på legemidler/varer som utleveres på bakgrunn av resepter fra andre leger  

 

For mer info se www.helsenorge.no/eresept 

Er du ny pasient hos oss?

13. august 2012

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime hos oss.