Senteret sitt bannerbilde

Helsebygget Legesenter

Velkommen til våre nettsider! 

Vi er en fastlegepraksis med tre leger: Dr. Snorre Bjaanæs, Dr. Azita Farnoush og Dr. Silje E. Pedersen. Alle legene er godkjente spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i 2. etasje i Romerike Helsebygg, inngang A3.  

Helsebygget Legesenter er et privat legesenter der alle legene har fastlegeavtale med Skedsmo kommune. Det er ca. 4200 pasienter som har fastlege hos oss. Dersom du ønsker fastlege ved Helsebygget Legesenter kan du logge inn på helsenorge.no. Aktuelt

Influensavaksinen 2019/2020

8. oktober 2019

Vi starter med vaksinering den 14.10.2019 

Settes mellom kl. 10.00-12.00 eller 13.00-14.30 alle ukedager. Du trenger ikke bestille legetime.

Anbefales til alle over 60 år, hjerte/lungesyke, diabetikere, kroniske syke og gravide i andre og tredje trimester.

Man må sitte her i 20 minutter etter vaksineringen.

Pris kr. 300 inkl. vaksinen.

Sykemelding/legeerklæring

26. september 2019

Dersom du trenger sykemelding/legeerklæring må du komme på time fra første dag.

Fakturagebyr på e-konsultasjon

2. juli 2019

Ved e-konsultasjon faktureres egenandel på samme måte som ved fysisk konsultasjon på legekontoret. Dersom man har frikort er det ingen egenandel på e-konsultasjon. Dersom det utstedes faktura vil det fra 15.08.19 påløpe fakturagebyr på e-konsultasjon.

"Digital dialog" via helsenorge.no erstatter helserespons.no

28. februar 2017

Helsebygget Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL) via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no. Digital Dialog kan foreløpig ikke brukes av eller på vegne av barn mellom 12 og 16 år.

Digital Dialog innebærer at du nå kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelige hos alle fastlegene):  

  • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege (ikke alle timer er tilgjengelige for online timebestilling).
  • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger
  • Bestille resepter elektronisk
  • Sende beskjeder til legekontoret online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no.

Selve tjenesten er gratis i bruk. Du vil dog bli belastet med vanlig konsultasjonstakst + fakturagebyr ved e-konsultasjon.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU SOM PASIENT LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE:

 Gå inn på helsenorge.no/min-helse

  1. Logg inn ved hjelp av Bank-ID (enten via brikke eller mobil). Buypass-kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.
  2. Klikk på ”aksepter vilkår” dersom du aksepterer disse.

Ikke bruk online timebestilling ved Øyeblikkelig hjelp-situasjoner! Ved behov for "time samme dag" kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege. Du må da gå inn på "bestill time" og "foreslå tidspunkt selv". Fint om du skriver i meldingen hva det gjelder.  

For ytterligere informasjon se følgende lenke: https://vimeo.com/194981142

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573.

Hilsen alle oss på legesenteret!

Henting av sykmeldinger/henvisninger/attester

5. januar 2016

Sykmeldinger, henvisninger og attester/legeerklæringer må hentes ved legesenteret innen to uker. Dersom dette ikke avhentes  kan det bli sendt per post mot gebyr.

Er du ny pasient hos oss?

13. august 2012

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime hos oss.