Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Helsebygget Legesenter

Velkommen til våre nettsider! 

Vi er en fastlegepraksis med tre leger: Dr. Snorre Bjaanæs, Dr. Azita Farnoush og Dr. Silje E. Pedersen. Alle legene er godkjente spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i 2. etasje i Romerike Helsebygg, inngang A3.  

Helsebygget Legesenter er et privat legesenter der alle legene har fastlegeavtale med Skedsmo kommune. Det er ca. 4200 pasienter som har fastlege hos oss. Dersom du ønsker fastlege ved Helsebygget Legesenter kan du logge inn på helsenorge.no. Aktuelt

Influensavaksine 2020/2021

25. august 2020

Influensavaksinen har nå kommet !

Din lege setter vaksinen i forbindelse med avtalt legetime uten at det må avtales på forhånd.

Alle andre må i år reservere time for influensavaksinering grunnet pågående koronapandemi. 

Fram til 01.12.20 er vaksinen reservert for personer som tilhører risikogruppen: 

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko vil også få tilbud om influensavaksine. 
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra fylte 65 år
- Barn og voksne med:
            - Diabetes type 1 og 2
            - Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
            - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
            - Nedsatt immunforsvar
            - Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
            - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell som har pasientkontakt.
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar 
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser 

Koronavirus

18. mars 2020

For informasjon om koronavirus og koronatesting se: 

https://www.lillestrom.kommune.no/Koronainformasjon-fra-lillestrom-kommune/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Sykmelding/legeerklæring

26. september 2019

Sykmelding/legeerklæring kan ikke tilbakedateres. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss første dag i sykdomsforløpet ved behov for slik erklæring. 

E-konsultasjon/telefonkonsultasjon

2. juli 2019

Ved e-konsultasjon og telefonkonsultasjon faktureres egenandel på samme måte som ved fysisk konsultasjon på legekontoret. Dersom man har frikort er det ingen egenandel på e-konsultasjon. 

Henting av sykmeldinger/henvisninger/attester

5. januar 2016

Sykmeldinger, henvisninger og attester/legeerklæringer må hentes ved legesenteret innen to uker. Dersom dette ikke avhentes kan det bli sendt per post mot gebyr.

Er du ny pasient hos oss?

13. august 2012

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime hos oss.