Velkommen

Velkommen til våre nettsider! 

Vi er en fastlegepraksis med tre leger: Dr. Snorre Bjaanæs, Dr. Azita Farnoush og Dr. Silje E. Pedersen. Alle legene er godkjente spesialister i allmennmedisin. Vi holder til i nye lokaler i 2. etg på Romerike Helsebygg, inngang A3.  

Helsebygget Legesenter er et privat legesenter der alle legene har fastlegeavtale med Skedsmo kommune. Det er ca. 4300 pasienter som har fastlege hos oss. Dersom du ønsker fastlege ved Helsebygget Legesenter, gå inn på www.nav.no/minfastlege, eller ring Fastlegekontoret på telefon 810 59 500. Viktig informasjon

11. oktober 2016 kl. 09:12

Influensavaksine for sesongen 2016/2017

Influensavaksinen for sesongen 2016/2017 har nå kommet. Vi tilbyr vaksinasjon til pasienter ved vårt legesenter hver dag mellom kl 10:00-12:00 og kl 13:00-14:30. Pris for vaksinen er kr. 260,-

 

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

- Alle fra og med fylte 65 år

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

- Barn og voksne med:

 • diabetes mellitus type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • kronisk hjerte- og karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (kroppsmasseindeks (KMI) over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan utgjøre en betydelig smittekilde for sine pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

5. januar 2016 kl. 22:55

Henting av sykmeldinger/henvisninger/attester

Sykmeldinger, henvisninger og attester/legeerklæringer må hentes ved legesenteret innen to uker. Dersom dette ikke avhentes  kan det bli sendt per post mot gebyr.

14. november 2012 kl. 15:29

E-resept

Vi har nå gått over til elektroniske resepter (e-resepter) som vil erstatte papirresepter. Reseptene blir da sendt elektronisk til apotek, og du kan hente reseptene på det apoteket du måtte ønske. På apoteket må du oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato, samt hvilken medisin du skal ha. Du kan bli bedt om å legitimere deg. Det er ingen egenandel hos legen for e-resepter.

Ved bruk av e-resept forutsetter vi at du:

- Samtykker til at din fastlege kan se hvilke resepter som er skrevet til deg av andre leger

- Samtykker til at din fastlege kan få utleveringsmelding på legemidler/varer som utleveres på bakgrunn av resepter fra andre leger  

 

For mer info se www.helsenorge.no/eresept 

13. august 2012 kl. 20:41

Er du ny pasient hos oss?

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime hos oss.