Snorre O Bjaanæs har  ferie den 28.12 og 29.12.23

Azita farnoush  har ferie den 28.012 og 29.12.23

Silje E Pedersen har ferie den 27.12.23

Husk å sjekke Resepter før legen din går i juleferie.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul !