Azita Farnoush jobber 25. - 26. og 27. mars.

Silje E Pedersen har ferie disse dagene.

Snorre O Bjaanæs har ferie disse dagene.

Blodprøver som skal sendes til Furst lab./annet lab. kan ikke tas etter kl. 12.00 tirsdag 26. mars.

Legekontoret stenger kl. 12.00 onsdag 27. mars. Denne dagen analyseres kun interne blodprøver.