Hvis du mistenker at du har urinveisinfeksjon, så ønsker vi at du bestiller time hos fastlegen din for å sjekke dette. Ta med en urinprøve til timen. Er urinprøven tatt mer enn to timer før legetimen så vennligst oppbevar den i kjøleskap.