Fraværsattester skrives kun når man har fått skriftlig varsel fra skolen om høyt fravær. Hvis du har fått et slikt varsel må du ta kontakt med legekontoret for en konsultasjon hvis du blir syk. Ved infeksjonssykdommer kan telefonkonsultasjon være aktuelt. Skriftlig varsel fra skolen om fraværet må fremlegges for at vi skal kunne skrive attest. I følge fraværsreglene for Viken Fylkeskommune kan helsefravær kun fjernes fra fjerde sykdomsdag. Dette gjelder for videregående skole.

Ved fravær fra barne- og ungdomsskolen er det ikke nødvendig med attest.