Vi starter vaksinering i uke 42.

Vaksinen settes fra kl. 10.00 -12.00 eller 13.00-1430.

Den kan også settes samtidig som du er på legetime.

Den vil koste kr. 300,-