Koronavaksine

Vaksineringen starter 7. januar. Vaksinering skjer i puljer og starter med vaksinering av beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen og det vil bli distribuert informasjon til alle husstander om vaksineringen.

Gå inn på Lillestrøm kommune for videre informasjon.