Koronavaksine

Vaksineringen startet 7. januar. Vaksinering skjer i puljer og startet med vaksinering av beboere på sykehjem. All vaksinering skjer i regi av kommunen og det er  distribuert informasjon til alle husstander om vaksineringen. 

Gå inn på Lillestrøm kommune for videre informasjon.