Influensavaksinen har nå kommet !

Din lege setter vaksinen i forbindelse med avtalt legetime uten at det må avtales på forhånd.

Alle andre må i år reservere time for influensavaksinering grunnet pågående koronapandemi. 

Fram til 01.12.20 er vaksinen reservert for personer som tilhører risikogruppen: 

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko vil også få tilbud om influensavaksine. 
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra fylte 65 år
- Barn og voksne med:
            - Diabetes type 1 og 2
            - Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
            - Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
            - Nedsatt immunforsvar
            - Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
            - Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell som har pasientkontakt.
- Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar 
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser