For informasjon om koronavirus og koronatesting se: 

https://www.lillestrom.kommune.no/Koronainformasjon-fra-lillestrom-kommune/

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/