Vi har årets influensavaksine. Vi har åpent for vaksinering mandag til og med fredag kl. 10.00-12.00 eller 13.00-14.30. Du trenger ikke bestille legetime for dette. Du må vente 20 minutter hos oss etter vaksineringen. Pris: kr. 300. 

Følgende risikogrupper anbefales influensavaksine: 

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også vurderes for influensavaksine. 

- Beboere i omsorgsbolig og sykehjem. 

- Alle fra fylte 65 år  

- Barn og voksne med: 

  • Diabetes type 1 og 2 
  • Kronisk lungesykdom, hjerte/karsykdom, leversvikt eller nyresvikt 
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 
  • Nedsatt immunforsvar 
  • Alvorlig fedme (BMI > 40) 
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom hvor influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. 
  • Helsepersonell som har pasientkontakt. 
  • Husstandskontakter til immunsvekkede pasienter 
  • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.