Vedrørende sykmelding/legeerklæring så kan dette i utgangspunktet ikke tilbakedateres. Det er viktig at du tar kontakt med oss første dag i sykdomsforløpet ved behov for dette.