Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Prisliste

Konsultasjoner, sykebesøk og en rekke andre tjenester ved legesenteret er subsidiert av staten. På venterommet hos oss henger det en plakat trykket av Den norske legeforening som gjengir priser som er avtalt mellom staten og Den norske legeforening for hele landet. 

Staten har imidlertid også bestemt at en del av utgiftene hos fastlegen skal dekkes direkte av pasienten. Nedenfor gjengir vi en del priser ved Helsebygget Legesenter som staten har bestemt skal tilpasses på det enkelte legekontor. 

- TT-kort: kr. 300,-

- Parkeringstillatelse for forflytningshemmede: kr. 300,-

- Førerkortattest NA0202: kr. 700,-

- Diverse helseattester: etter medgått tid 

- Injeksjoner/vaksiner: kr. 150,-