Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Influensavaksine 2020/2021

25. august 2020

Influensavaksinen ventes i midten av Oktober

Din lege setter vaksinen i forbindelse med legetime uten at det må avtales på forhånd

I år blitt vaksinen kun gitt til de som er i risikogruppen:

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
diabetes type 1 og 2
kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
kronisk nevrologisk sykdom eller skade
nedsatt immunforsvar
svært alvorlig fedme (KMI over 40)
annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Info om Koronavirus

18. mars 2020

Koronatelefon
Lillestrøm kommune har opprettet en egen telefonlinje for spørsmål relatert til koronaviruset. Fetsund Teststasjon Telefonnummeret er 66932040.

Telefonen er bemannet av helsepersonell mellom kl. 09.00-15.00 alle hverdager. Det er stengt i helgene og helligdager.

Info om Koronavirus

26. februar 2020

Når og hvordan skal vi kontakte lege?

Friske personer som de siste 14 dagene har oppholdt seg i et område med vedvarende spredning, bør følge med på tegn som luftveisinfeksjoner ( feber, hoste og andre luftveisinfeksjoner) i 10 dager etter oppholdet. De bør ta kontakt med Helsetjenesten PR. TELEFON ved symptomer. IKKE MØT OPP !

Du kan lese oppdatert informasjon om koronaviruset på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe Informasjonstelefonen  for coronasmitte på 815 55 015.

TLF legevakt 116117

Sykemelding/legeerklæring

26. september 2019

Vedrørende sykmelding/legeerklæring så kan dette i utgangspunktet ikke tilbakedateres. Det er viktig at du tar kontakt med oss første dag i sykdomsforløpet ved behov for dette. 

Fakturagebyr på e-konsultasjon

2. juli 2019

Ved e-konsultasjon faktureres egenandel på samme måte som ved fysisk konsultasjon på legekontoret. Dersom man har frikort er det ingen egenandel på e-konsultasjon. Dersom det utstedes faktura vil det fra 15.08.19 påløpe fakturagebyr på e-konsultasjon.

Ved Tlf konsultasjon blir man også belastet med egenandel på samme måte som ved en E-konsultasjon. 

"Digital dialog" via helsenorge.no erstatter helserespons.no

28. februar 2017

Helsebygget Legesenter har nå tatt i bruk Digital Dialog med Fastlege (DDFL) via helsenorge.no (tilgjengelig via internett og app). Dette vil erstatte helserespons.no.

Digital Dialog innebærer at du nå kan gjøre følgende via helsenorge.no (ikke alle valg er tilgjengelige hos alle fastlegene):  

  • Bestille time direkte i timeboken til din fastlege (ikke alle timer er tilgjengelige for online timebestilling).
  • Be om e-konsultasjon for kjente problemstillinger
  • Bestille resepter elektronisk
  • Sende beskjeder til legekontoret online

Vi vil også kunne sende deg informasjon som for eksempel prøvesvar via helsenorge.no.

Selve tjenesten er gratis i bruk. Du vil dog bli belastet med vanlig konsultasjonstakst + fakturagebyr ved e-konsultasjon.

FOR Å KOMME I GANG MED DIGITAL DIALOG MÅ DU SOM PASIENT LOGGE PÅ OG AKSEPTERE VILKÅRENE. DET GJØR DU PÅ FØLGENDE MÅTE:

 Gå inn på helsenorge.no/min-helse

  1. Logg inn ved hjelp av Bank-ID (enten via brikke eller mobil). Buypass-kort med sikkerhetsnivå 4 kan også benyttes.
  2. Klikk på ”aksepter vilkår” dersom du aksepterer disse.

Ikke bruk online timebestilling ved Øyeblikkelig hjelp-situasjoner! Ved behov for "time samme dag" kan du ikke booke time direkte i timeboken til din lege. Du må da gå inn på "bestill time" og "foreslå tidspunkt selv". Fint om du skriver i meldingen hva det gjelder.  

For ytterligere informasjon se følgende lenke: https://vimeo.com/194981142

Ved tekniske problemer kan du ringe 800 43 573.

Hilsen alle oss på legesenteret!

Henting av sykmeldinger/henvisninger/attester

5. januar 2016

Sykmeldinger, henvisninger og attester/legeerklæringer må hentes ved legesenteret innen to uker. Dersom dette ikke avhentes  kan det bli sendt per post mot gebyr.

Er du ny pasient hos oss?

13. august 2012

Ny fastlege gjelder fra og med den 1. i påfølgende måned. Det vil si at hvis du bytter fastlege i august har du ny fastlege fra 1. september. Det er viktig at du innhenter journal fra din forrige fastlege før du kommer til første legetime hos oss.